Generelle vilkår - Salgstjeneste i Norge

1. Informasjon
Når du bruker Waiors salgstjeneste i Norge, gjelder disse generelle vilkårene. Salgstjenesten gjør at Waior hjelper deg med det praktiske ved å kunne selge dine varer som klær og tilbehør. Du beholder kontrollen ved å spore salg gjennom Waior-kontoen din.
2. Forutsetninger for salgstjenesten
For å kunne bruke salgstjenesten må følgende være oppfylt;

- du har Norsk personnummer og er registrert i folkeregisteret med fast adresse i Norge;

- du har fylt 18 år;

- du er den lovlige og rettmessige eieren av varene du sender til Waior;

- du har retten til fritt å overføre varene du sender til Waior;

- varene du sender inn til Waior er ikke ulovlige eller bryter på annen måte våre regler for hva du kan sende inn (inkludert piratkopier). 

- du har en Norsk bankkonto i ditt eget navn (kreves for å motta betaling etter gjennomført salg via våre tjenester)

Waior har rett til å be om bevis på at kravene ovenfor er oppfylt.
3. Sortere og få varer tilbake
Du har ingen rett til å kreve hvilke varer Waior skal selge og ikke selge - det er helt opp til Waior å gjøre det valget.

Du kan få returnert varene som ikke ble godkjent mot at du har valgt dette alternativet når du gjennomførte bestilling av kitet. Det er ikke mulig å legge til dette i ettertid eller angre seg.
Godkjente produkter kan når som helst kreves tilbake mot et gebyr på 20kr per vare og 79kr per forseldelse. Det er kun mulig å kreve tilbake varer fra et kit om gangen.
Skulle varen være solg eller avventende salg, vil det ikke være mulig å kreve de tilbake.

Gebyrene kan endre seg og oppdaterte prise finner du på nettsiden.
4. Gebyrer og din andel av salget
Waior selger på provisjon, det vil si at du som kunde får etterskuddsbetaling for de solgte varene og du får en andel av salgssummen. Waior betaler vanligvis din andel av salgsprisen til din waior-konto.

Salgstjenesten er avgiftsbelagt. Gebyrene kan endres og gjeldende priser finner du på vår webside. Hvis du ikke har gjort krav på din andel av salget innen tre (3) år fra det tidspunktet salget av en av varene dine fant sted, tilfaller din andel til Waior og du kan ikke lenger kreve eller kreve din andel.

Du kan konvertere din andel av salget til Waior-gavekort. Waior-gavekort kan kun brukes som betaling hos Waior. Waior-gavekort har en fast gyldighetsperiode på ett (1) år og kan ikke konverteres tilbake til kontanter.

Aktivering av utbetalingsmåter vil skje i April-Mai for gavekort og Juli for bankkonto.
5. Ditt ansvar
Det er ditt ansvar å sørge for at produktet kan selges, dvs. at den er i perfekt stand, fri for skadedyr og ikke er forfalsket.

Det er ditt ansvar å kreve tilbake produktene før annonnsene avsluttes. Hvis du ikke gjør dette tilfalles produktete til Waior og det er ikke mulig å endre på dette.

Det er ditt ansvar å sjekke at prisene på produktene stemmer før de automatisk blir publisert for salg. Når ditt Waior-kit er klargjort for salg, har du 12 timer på å justere prisen.

Hvis du bryter vilkårene i disse generelle vilkårene, har du ikke rett til noen andel av salgssummen selv om varen skulle selges. Videre kan du bli ansvarlig for skader forårsaket av varene dine.
6. Kompensasjon
Du har ingen rett til erstatning for gjenstander som er blitt stjålet, skadet eller ødelagt under transport til Waior.

Du har ingen rett til kompensasjon for varer som du mener Waior selger for billig eller har donert til veldedige formål.

Du har ingen rett til kompensasjon for produkter som ikke er krevd tilbake før anonnensen utløper. Waior overtar eierskapet umindelbart og har full rett til å selge det eller donere det bort.

Du har ingen rett til kompensasjon dersom det er reklamert på et produkt. Dersom du allerede har bedt om din andel av salget, har Waior rett til å justere dette for fremtidig salg eller ved å kreve inn beløpet.

Du har ingen rett til kompensasjon for varer du har sendt til Waior, men som vi, uansett årsak, har valgt å ikke selge og derfor donert til veldedige formål eller alternativt resirkulert. Dette inkluderer generell dårlig tilstand eller skadedyr.
7. Reservasjon
Vi reserverer oss for uforutsette hendelser som kan føre til eventuell feilpriset vare, feilregistrering på lageret, forsinkede leveranser, prisjusteringer og tekniske feil. Utover dette reserverer vi oss for at eventuelle feilaktigheter i bilde, tekst og/eller prismerking kan forekomme.

Waior forbeholder seg retten til å endre priser og kommisjonsmodell med umiddelbar virkning.
Endret: 11.01.2022
Søndag,Mandag,Tirsdag,Onsdag,Torsdag,Fredag,Lørdag
Januar,Februar,Mars,April,Mai,Juni,Juli,August,September,Oktober,November,Desember
Ikke nok produkter tilgjengelig. Bare [max] igjen.
Handlekurv

Ingen produktet i handlekurven.

Tilbake til butikken